ZARZĄD KOŁA PZW NR 1 WARSZAWA - ŚRÓDMIEŚCIE

 

ZARZĄD KOŁA NR 1 PZW WARSZAWA ŚRÓDMIEŚCIE KADENCJA 2017-2021

 

PREZES                                                                                                            Grzegorz Zielony

V-ce PREZES/SEKRETARZ                                                                                   Adam Jędrych

V-ce PREZES DO SPRAW PROMOCJI KOŁA                                                           Marek Gaś

SKARBNIK                                                                                                   Andrzej Bakanowski

GOSPODARZ KOŁA                                                                           Grzegorz Szerszeniewski

GOSPODARZ SCHRONISKA ,,GÓRA’’                                                                   Janusz Krupa

KAPITAN SPORTOWY                                                                                                  Robert Lis

KOMENDANT  SSR                                                                                               Michał Zaruski

PRZEW. KOMISJ EGZAMINACYJNO SZKOLENIOWEJ                        Tomasz Grzegorzewski

Z-ce PRZEW. KOMISJI EGZAMINACYJNO SZKOLENIOWEJ                              Artur Trafalski

PRZEWODNICZĄCY DO SPRAW PROMOCJI KOŁA                                   Arkadiusz Rabiński

PRZEWODNICZĄCA KOMISJI MIENIA                                                    Alicja Szerszeniewska

KOMISJA d/s MŁODZIEŻY                                                                                 Piotr Pytkowski

 

KOMISJA REWIZYJNAKOŁA NR 1 PZW WARSZAWA ŚRÓDMIEŚCIE

 

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI REWIZYJNEJ                                              Marek Goszczyński

Z-ca. PRZEWODNICZĄCEGO KOMISJI REWIZYJNEJ                                        Marcin Stulich

SEKRETARZ KOMISJI REWIZYJNEJ                                                                 Maciej Ledwoń

 

SĄD KOLEŻEŃSKI  KOŁA NR 1 PZW WARSZAWA ŚRÓDMIEŚCIE

 

PRZEWODNICZĄCY SĄDU KOLEŻEŃSKIEGO                                               Włodzimierz Gaik

Z-ca PRZEWODNICZĄCEGO SĄDU KOLEŻEŃSKIEGO                               Kazimierz Mazurek

SEKRETARZ                                                                                                   Andrzej Majchrzak

CZŁONEK                                                                                                              Piotr Milewski

CZŁONEK                                                                                                            Macie Dejnacki

RZECZNIK DYSCYPLINARNY KOŁA                                                        Mirosław Jasieńiecki

 

 

   
       
       
       

 

 aktualizacja - 2017-01-20