ZARZĄD KOŁA PZW NR 1 WARSZAWA - ŚRÓDMIEŚCIE

ZARZĄD KOŁA NR 1 PZW WARSZAWA ŚRÓDMIEŚCIE KADENCJA 2021-202

Prezes                                                                                 MIROSŁAW JASIENIECKI

V-ce Prezes d/s Organizacyjnych i Promocji Koła                MACIEJ KOWALCZYK

V-ce Prezes do Spraw Sportu                                              ROBERT LIS

Kapitan Sportowy                                                                 KONRAD ŚWIERCZYŃSKI

Skarbnik                                                                               ADAM JĘDRYCH

Sekretarz                                                                              ALICJA SZERSZENIEWSKA

Gospodarz Koła                                                                   GRZEGORZ SZERSZENIEWSKI

Komendant SSR                                                                  SEBASTIAN KRZYWICKI

Członek Zarządu                                                                  JANUSZ KRUPA

 

KOMISJA REWIZYJNA KOŁA NR 1 PZW WARSZAWA ŚRÓDMIEŚCIE

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej                                    MAREK GOSZCZYŃSKI

Z-ca. Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej                       MARCIN STULICH

Sekretarz Komisji Rewizyjnej                                               MACIEJ LEDWOŃ

 

SĄD KOLEŻEŃSKI KOŁA NR 1 PZW WARSZAWA ŚRÓDMIEŚCIE

Pzewodniczący Sądu Koleżeńskiego                                  TOMASZ GRZEGORZEWSKI

Sekretarz                                                                             ZBIGNIEW ŁUKASZEWICZ

Członek                                                                                ANDRZEJ MAJCHRZAK

Rzecznik Dyscyplinarny Koła                                               ARKADIUSZ RABIŃSKI