ZARZĄD KOŁA PZW NR 1 WARSZAWA - ŚRÓDMIEŚCIE

 

ZARZĄD KOŁA NR 1 PZW WARSZAWA ŚRÓDMIEŚCIE KADENCJA 2017-2021

 

PREZES                                                                                                             Grzegorz Zielony

V-ce PREZES/SEKRETARZ                                                                                   Adam Jędrych

SKARBNIK                                                                                                             Adam Jędrych

GOSPODARZ KOŁA                                                                            Grzegorz Szerszeniewski

GOSPODARZ SCHRONISKA ,,GÓRA’’                                                                  Janusz Krupa

KAPITAN SPORTOWY                                                                                                  Robert Lis

KOMENDANT  SSR                                                                                               Michał Zaruski

PRZEW. KOMISJ EGZAMINACYJNO SZKOLENIOWEJ                       Tomasz Grzegorzewski

Z-ce PRZEW. KOMISJI EGZAMINACYJNO SZKOLENIOWEJ                             Artur Trafalski

PRZEWODNICZĄCY DO SPRAW PROMOCJI KOŁA                                   Arkadiusz Rabiński

PRZEWODNICZĄCA KOMISJI MIENIA                                                    Alicja Szerszeniewska

KOMISJA d/s MŁODZIEŻY                                                                                  Piotr Pytkowski

 

KOMISJA REWIZYJNAKOŁA NR 1 PZW WARSZAWA ŚRÓDMIEŚCIE

 

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI REWIZYJNEJ                                              Marek Goszczyński

Z-ca. PRZEWODNICZĄCEGO KOMISJI REWIZYJNEJ                                        Marcin Stulich

SEKRETARZ KOMISJI REWIZYJNEJ                                                                   Maciej Ledwoń

 

SĄD KOLEŻEŃSKI  KOŁA NR 1 PZW WARSZAWA ŚRÓDMIEŚCIE

 

RZECZNIK DYSCYPLINARNY KOŁA                                                        Mirosław Jasieńiecki

 

 

     
       
       
       

 

 aktualizacja - 2021-06-11