ZARZĄD

ZARZĄD  KOŁA  NR 1 PZW  WARSZAWA -  ŚRÓDMIEŚCIE

Prezes                                                                                 MIROSŁAW JASIENIECKI

Skarbnik                                                                               KRUPA JANUSZ

Sekretarz                                                                              ALICJA SZERSZENIEWSKA

Gospodarz Koła                                                                   GRZEGORZ SZERSZENIEWSKI

V- ce Prezes ds. Sportu                                                        NORBERT RATAJCZYK

Kapitan Sportowy                                                                 PAWEŁ KOTLARSKI

Komendant SSR                                                                  SEBASTIAN KRZYWICKI

Członek Zarządu                                                                  ROBERT LIS

 

KOMISJA  REWIZYJNA  KOŁA  NR 1 PZW  WARSZAWA - ŚRÓDMIEŚCIE

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej                                    MACIEJ LEDWOŃ

Z-ca. Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej                       JACEK STEFANIAK

Sekretarz Komisji Rewizyjnej                                               MARCIN STULICH

 

SĄD  KOLEŻEŃSKI  KOŁA  NR 1 PZW  WARSZAWA - ŚRÓDMIEŚCIE

Przewodniczący Sądu Koleżeńskiego                                  TOMASZ GRZEGORZEWSKI

Sekretarz                                                                               ZBIGNIEW ŁUKASZEWICZ

Członek                                                                                  ANDRZEJ MAJCHRZAK

Rzecznik Dyscyplinarny Koła                                                 ARKADIUSZ RABIŃSKI